Mest/kunstmest

Home
Mest/kunstmest

Agriservice is actief in mesttransport voor aan- en afvoer van rundveemest van veehouderijbedrijven. Wij leveren homogene varkensdrijfmest uit mestsilo’s gesitueerd in onze directe omgeving. Deze mestsilo’s worden in de winter gevuld, bemonsterd en geanalyseerd. Om een zo goed mogelijk homogeen product te verkrijgen, wordt de mest voor aflevering 2 dagen gemixt. Wij zijn in staat om in een vroeg stadium de gehaltes van de verschillende mestsilo’s te verstrekken. Door de verstrekking van deze H1-staat kunnen akkerbouwers en veehouders al vroegtijdig hun bemestingsplan opstellen. Wij gebruiken meerdere silo’s in ons werkgebied en beschikken over 2 Veenhuis-mesttanken waardoor wij tot snelle mestleveranties in staat zijn. Ook levert Agriservice digestaat. Dit is een drijfmest die overblijft na het vergisten van mest, met een hoog gehalte aan direct werkzame stikstof.

Sinds 2012 zijn wij gestart met de verkoop van kunstmest, zowel los als in bigbags leverbaar. Hieronder een overzicht van de door ons leverbare producten.

  • Stikstofmeststoffen
  • Fosfaatmeststoffen
  • Kalimeststoffen
  • Kalk
  • Vloeibare meststoffen