Loonwerk

Home
Loonwerk

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

AKKERBOUW MAÏSLANDBEWERKING GRASLANDBEWERKING GRONDBEWERKING BEMESTING Tevens leveren wij:
Bietenzaaien Maïszaaien Zaaien Spitten Zodemesten Gewasbeschermingsmiddelen
Korenzaaien Maïsschoffelen Harken Zaaibedbereiding Bouwlandinjecteren Plastics
Graszaaien Maïsspuiten Maaien Frezen Mestafvoer Vliesdoek voor zowel bieten als aardappelen
Spuiten Maïshakselen Spuiten Cultiveren Mestleveranties: Beschermkleden voor gras- en maïskuilen
Bietenrooien MKS-hakselen Hakselen + toevoegmiddelen
  • Rundveemest
  • Zaaizaden
    Schoffelen (maïskolvenschroot) Ronde balen persen + wikkelen
  • Varkensdrijfmest
  • Aanaarden Combiwagen + kuilverdeler
  • Digestaat
  • Kalkstrooien
    Kunstmeststrooien